Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi zaprasza do składania ofert na wykonywanie zleconego przez Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi zadania obejmującego upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy na podstawie zawartej umowy z wybranym oferentem na okres od 28 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., na wykonywanie którego wybrany oferent otrzyma środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł.

 

Do pobrania:


1. Wzór oferty –  DOCPobierz.doc
2. Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji – PDFPobierz.pdf

 

Polska Cerekiew, dnia 15.09.2015 r.
 

Wersja XML