Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygnięcie konkursów na dotacje

Przedstawiamy Państwu informacje na temat rozstrzygniętcyh konkursów na dotacje w Gminie Polska Cerekiew na rok 2016.

PDFRozstrzygnięcie konkursu w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych.pdf

PDFRozstrzygnięcie konkursu z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości.pdf

PDFRozstrzygnięcie konkursu z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2016 roku.pdf

Wersja XML