Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protest do Marszałka Województwa Opolskiego

Protest gmin wchodzoących w skład Subregionu Kędzierzyńsko Strzeleckiego do Marszałka Województwa Opolskiego Andrzaja Buły.

PDFProtest do Marszałka Województwa Opolskiego.pdf

Wersja XML