Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Startuje Senior - Wigor! Zapisz się!

 

OGŁOSZENIE

o naborze Uczestników do Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Polskiej Cerekwi.   

 

                       W Polskiej Cerekwi rozpoczyna działalność Dzienny Dom „Senior-WIGOR”. Głównym celem nowej placówki jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo, zamieszkałym na terenie Gminy Polska Cerekiew. Jednym z obszarów działalności Domu będzie stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu i wypoczynku.

Jeżeli ukończyłeś 60 lat, mieszkasz na terenie Gminy Polska Cerekiew, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań Uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” placówki wsparcia dziennego posiadającej infrastrukturę umożliwiająca aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

 

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – 1 marca 2017 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800-1600.                     

 Rekrutacja odbędzie się w dniach od 14 stycznia do 15 lutego 2017 r., na podstawie „Deklaracji uczestnictwa” dostępnej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi pok. Nr 16 (od poniedziałku do czwartku w godz. 730-1530 i piątek w godz. 730-1500) lub do pobrania w wersji elektronicznej na stronie  www.polskacerekiew.pl

 

Zasady odpłatności za pobyt uczestników określa Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29.12.2016 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Polskiej Cerekwi .

Wszystkie osoby, które chcą zostać Uczestnikami Dziennego Domu „Senior – WIGOR” prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel.: (77) 48014 60.

 

Uruchomienie Domu jest możliwe dzięki pozyskaniu dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, Edycja 2016. Projekt finansowany jest ze środków Gminy Polska Cerekiew. Współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DOCdok_Senior.doc (89,50KB)

Wójt Gminy

     /Polska Cerekiew/

Wersja XML