Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Z A W I A D O M I E N I E

    W dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3  zorganizowane zostanie szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii  w zakresie skutecznej bioasekuracji na wypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (AFS) dla hodowców trzody chlewnej, oraz bioasekuracji na wypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew
Piotr Kanzy

Wersja XML