Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdawcze zebranie OSP Polska Cerekiew

Dnia 11 marca 2017 roku o godzinie 17:00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbędzie się zebranie sprawozdawcze OSP Polska Cerekiew za rok 2016.

Wersja XML