Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spalanie podkładów groźne dla zdrowia!

Chcąc nawiązać do niepokojących sygnałów docierających od mieszkańców naszej gminy, widzimy potrzebę przekazania informacji o zdrowotnych i środowiskowych skutkach spalania podkładów kolejowych nasączonych kreozotem. Od ponad 100 lat kreozot był używany do konserwacji wyrobów drewnianych przeznaczonych do stosowania wyłącznie na otwartej przestrzeni, w tym podkładów kolejowych i słupów teletechnicznych. Jest mieszaniną setek związków, głównie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że kreozot jest rakotwórczy w każdym stężeniu. Stwarza szczególne zagrożenie w przypadkach, gdy impregnowane nim drewno ma bezpośredni kontakt z glebą, wodą lub jest wykorzystywane jako surowiec opałowy. Kominy gospodarstw domowych są niezbyt wysokie, dlatego dym nie może być wyniesiony wysoko w górę i tam rozproszony przez wiatr. Spalane podkłady kolejowe zatruwają najbliższe otoczenie, pyły powstające podczas spalania pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie opadają np. na przydomowe ogrody. Zgodnie z obowiązującym prawem, posiadanie zużytych podkładów kolejowych w gospodarstwach domowych jest nielegalne, gdyż przepisy nie zezwalają na ich przekazywanie prywatnym użytkownikom. Ponieważ podkłady kolejowe są odpadem niebezpiecznym, ich transportem i utylizacją mogą zajmować się tylko wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Natomiast ten, kto składuje odpady niebezpieczne w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu podlega karze aresztu lub grzywny. Wszyscy powinniśmy mieć świadomość tego, że narażenie na działanie substancji zawartych w drewnie nasyconym kreozotem może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego nie należy stosować oraz spalać podkładów kolejowych w otoczeniu, w którym przebywamy.

podkłady.jpeg

Wersja XML