Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Honorowi obywatele Gminy Polska Cerekiew 2017

Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/150/2017 z dnia 21.09.2007 r Honorowe Obywatelstwo Gminy Polska Cerekiew w roku 2017 nadane zostało Panu Markowi Tukiendorf. Zostało one nadano podczas Agrofestiwalu, który odbył się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Wręczyli je Wójt Gminy Piotr Kanzy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy - Jerzym Kołeczko.

Podczas uroczystości została również podpisana umowa partnerka między Gminą Polska Cerekiew a Politechniką Opolską, której Marek Tukiendorf jest rektorem.

Brak opisu obrazka

Wersja XML