Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew”

Promocja-1.jpeg

W dniu 20-03-2018r. Gmina Polska Cerekiew podpisała umowę na realizację zadania pn.: Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew” w ramach projektu: Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

 

Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja obejmuje odcinek nieczynnej linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle – Baborów na terenie gminy Polska Cerekiew. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę ścieżki o długości: 5 434,50 mb.

 

Umowna wartość zadania: 2 644 031,74

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 15.12.2018r.   

Wersja XML