Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 21.12.2018 r. o godz. 16.30 w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

 

Tematem obrad sesji będzie:

 

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Polska Cerekiew na 2019 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

8. Informacja Wójta Gminy o działalności w 2018 roku.

9. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Gminy w 2018 roku.

10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad sesji.

Wersja XML