Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2019 roku”.
  DOCOgłoszenie nr 1.doc (53,00KB)
  PDFInformacja końcowa - pielęgnacja osób chorych.pdf (48,89KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.8.2019.pdf (57,36KB)

 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2019 roku.
  DOCOgłoszenie nr 2.doc (51,00KB)
  PDFInformacja końcowa - kultura.pdf (49,82KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.10.2019.pdf (57,36KB)

 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2019 roku.
  DOCOgłoszenie nr 3.doc (52,00KB)
  PDFInformacja końcowa - sport.pdf (52,36KB)
  PDFZarządzenie nr 0050.9.2019.pdf (59,03KB)

Do pobrania:

 

 1. Wzór oferty DOC1.Wzór oferty.doc (254,50KB)

 2. Wzór sprawozdania  DOC2.Wzór sprawozdania.doc (169,50KB)

 

 

Polska Cerekiew, dnia 02.01.2019 r.

Wersja XML