Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowelizacja 500+

500+ „NOWELIZACJA”

 

KOMU PRZYSŁUGUJE?
NA KAŻDE DZIECKO AŻ DO 18 ROKU ŻYCIA.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSEK?

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE OD 1 LIPCA 2019R. PRZEZ STRONĘ EMPATIA.MRPIPS.GOV.PL LUB PRZEZ BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ NATOMIAST DROGĄ TRADYCYJNĄ OD 1 SIERPNIA 2019R.

DLA KOGO WSPARCIE?

ABY OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK, MOŻE TO ZROBIĆ MATKA, OJCIEC LUB OPIEKUN PRAWNY DZIECKA. WNIOSKI O ŚWIADCZENIE DLA DZIECI, KTÓRE PRZEBYWAJĄ W PIECZY ZASTĘPCZEJ SKŁADA RODZIC ZASTĘPCZY, OSOBA PROWADZĄCA RODZINNY DOM DZIECKA LUB DYREKTOR PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ.

ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE NA KAŻDE DZIECKO BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD.

ŚWIADCZENIE PODLEGA KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

 

 

Wersja XML