Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona główna

  • Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

    Brak opisu obrazka
    Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
    Data publikacji: 23-02-2021 13:04
  • Zniżki za kompostowanie

    Brak opisu obrazka
    Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Data publikacji: 19-02-2021 09:14
  • Wykaz nieruchomości na sprzedaż

    Brak opisu obrazka
    Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
    Data publikacji: 16-02-2021 09:59
  • Informacja dla hodowców drobiu

    Brak opisu obrazka
    W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
    Data publikacji: 15-02-2021 12:02
  • Informacja dotycząca pyłu PM10

    Brak opisu obrazka
    Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.
    Data publikacji: 15-02-2021 11:41
  • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

    Brak opisu obrazka
    W gminie Polska Cerekiew po raz kolejny organizowany był gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych. 
    Data publikacji: 10-02-2021 14:06
  • Przedłużony nabór na rachmistrzów

    Brak opisu obrazka
    Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach został przedłużony o tydzień i potrwa do 16 lutego.  
    Data publikacji: 10-02-2021 13:58
  • Informacja dotycząca pyłu PM10

    Brak opisu obrazka
    Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
    Data publikacji: 09-02-2021 11:51
Wersja XML