Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bieżące aktualności

 • Konkurs ofert - rozstrzygnięcie

  Brak opisu obrazka
  Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2021 r.
  Data publikacji: 23-02-2021 13:04
 • Zniżki za kompostowanie

  Brak opisu obrazka
  Od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Data publikacji: 19-02-2021 09:14
 • Wykaz nieruchomości na sprzedaż

  Brak opisu obrazka
  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Polska Cerekiew przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.
  Data publikacji: 16-02-2021 09:59
 • Informacja dla hodowców drobiu

  Brak opisu obrazka
  W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.
  Data publikacji: 15-02-2021 12:02
 • Informacja dotycząca pyłu PM10

  Brak opisu obrazka
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10.
  Data publikacji: 15-02-2021 11:41
 • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

  Brak opisu obrazka
  W gminie Polska Cerekiew po raz kolejny organizowany był gminny etap Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół podstawowych. 
  Data publikacji: 10-02-2021 14:06
 • Przedłużony nabór na rachmistrzów

  Brak opisu obrazka
  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego nabór na rachmistrzów spisowych we wszystkich gminach został przedłużony o tydzień i potrwa do 16 lutego.  
  Data publikacji: 10-02-2021 13:58
 • Informacja dotycząca pyłu PM10

  Brak opisu obrazka
  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
  Data publikacji: 09-02-2021 11:51
 • Zimowe utrzymanie dróg - informacja

  Brak opisu obrazka
  Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2020/2021 utrzymaniem zimowym objęte będą wszystkie drogi gminne wg standardów zimowego utrzymania dróg gminnych.
  Data publikacji: 08-02-2021 11:18
 • Stypendia Sportowe 2021

  Brak opisu obrazka
  Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2021 rok.
  Data publikacji: 01-02-2021 12:32
Wersja XML