Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ograniczmy wizyty w Urzędzie Gminy

Wójt Gminy Polska Cerekiew bardzo prosi i apeluje, aby w celu zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa mieszkańcy i petenci ograniczyli swoje wizyty w Urzędzie Gminy do niezbędnego minimum. Większość spraw można załatwić w Urzędzie bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

 

Do Urzędu Gminy Polska Cerekiew należy przybyć osobiście wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki. W takich przypadkach prosimy o telefoniczne bądź e-mail-owe uzgodnienie godziny spotkania i zakresu niezbędnych czynności z pracownikiem Urzędu Gminy.

 

Z Urzędem możemy się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, drogą telefoniczną lub listownie, korzystając z danych teleadresowych zamieszczonych na stronie internetowej urzędu: http://bip.polskacerekiew.pl/1099/urzad-gminy-polska-cerekiew.html

Podstawowy kontakt do urzędu i  jednostek podległych:

URZĄD GMINY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH


Bez wychodzenia z domu możemy założyć również profil zaufany. Kiedy już nasza tożsamość zostanie elektronicznie potwierdzona, możemy się poprzez system e-PUAP kontaktować z Urzędem Gminy i innymi instytucjami. Wysłane w ten sposób pismo ma taką samą moc jak dokument podpisany przez nas odręcznie i dostarczony do Urzędu. Więcej na ten temat: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Skrytka e-PUAP Urzędu Gminy Polska Cerekiew: /49wty33kb6/skrytka

Przypominamy, że mieszkańcy mogą też bezpłatnie regulować swoje płatności na rzecz gminy za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych. 

Uwaga! Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przesyłać drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres: sekretarz@polskacerekiew.pl

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i zastosowanie się do niniejszego apelu.

Z poważaniem

WÓJT
/-/ Piotr Kanzy

Wersja XML