Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc socjalna dla uczniów

O pomoc socjalną dla uczniów ubiegać się mogą rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Wyodrębnia się dwa rodzaje świadczeń socjalnych: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.

Zobacz szczegóły:
DOCpomoc socjalna dla uczniów
DOCWniosek o przyznanie stypendium/zasiłku szkolnego dla ucznia
Wersja XML