Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe w Polskiej Cerekwi

Informujemy wszystkich mieszkańców, iż Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe rozpoczęło swoją działalność! Mieści się ono w siedzibie OSP w Polskiej Cerekwi przy ul. Karola Miarki.

Centrum wyposażone jest w 5 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W chwili obecnej każdy mieszkaniec gminy może przyjść i bezpłatnie skorzystać z Internetu. W najbliższym czasie w centrum uruchomione zostaną kursy z obsługi podstawowych programów komputerowych, jak również kursy bardziej zaawansowane.

Centrum czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-21:00, w soboty i niedziele 12:00-22:00.


Serdecznie zapraszamy!

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Projekt "Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 2, Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1a. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o. pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Wersja XML