Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polska Cerekiew

W dniu 27 czerwca 2008 r. (piątek) odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spod bram posesji klientów indywidualnych.

Zbiórce tej podlegają przedmioty: LODÓWKI, ZAMRAŻARKI, DUŻY I MAŁY SPRZĘT AGD, MONITORY I TELEWIZORY, SPRZĘT KOMPUTEROWY I TELEKOMUNIKACYJNY.


W dniu 28 czerwca 2008 r. (sobota) odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórce tej podlegają przedmioty: MEBLE, DYWANY, WYKŁADZINY PODŁOGOWE, ARMATURA SANITARNO-ŁAZIENKOWA, OPONY (tylko do 120 cm średnicy).


Inne odpady, a w szczególności: ODPADY KOMUNALNE, SUROWCE WTÓRNE I GRUZ nie będą odbierane!!!

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na to, aby urządzenia elektryczne i elektroniczne były kompletne, nie poddane uprzedniemu demontażowi.

Zbiórka odbywać się będzie sprzed posesji w miejscach dostępnych dla transportu i nie utrudniających komunikacji. Przedmioty podlegające odbiorowi powinny być wystawione w dniu poprzedzającym termin zbiórki lub w dniu zbiórki we wszystkich miejscowościach do godz. 7:00 rano. PRZEDMIOTY ZDEMONTOWANE I WYSTAWIONE PÓŹNIEJ NIE ZOSTANĄ ZABRANE!!!
Wersja XML