Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólnopolski Konkurs Testowy

Na prośbę KRUS publikujemy informacje dot. Ogólnopolskiego Konkursu Testowego "Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich" dedykowanego osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników w dniu rozwiązywania testu, złożonego z 20 pytań.

Należy zarejestrować się na stronie https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić formularz. Rolnik otrzyma link do aktywacji konta i informacje na temat testu.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Brak opisu obrazka

Wersja XML