Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Od 1 września szkoły podstawowe oraz przedszkola w naszej gminie będą funkcjonować w tradycyjnym wariancie kształcenia zgodnie z ogólnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi Procedurami Bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oświatowych oraz ogólnymi wytycznymi GIS, MEN, MZ: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PP POLSKA CEREKIEW i PP ZAKRZÓW.pdf

PDFPROCEDRURY BEZPIECZEŃSTWA - PSP POLSKA CEREKIEW.pdf

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PP WRONIN.pdf

PDFPROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - PSP WRONIN.pdf

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML