Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona środowiska - azbest, PCB i inne

Zgodnie z art. 162 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. 2006r. Nr 129 poz. 902/ osoby nie będące przedsiębiorcami mają obowiązek przedkładania Wójtowi Gminy informacji o rodzaju, ilości, miejscu wystąpienia, przydatności do dalszej eksploatacji oraz przewidywanym terminie usunięcia substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (głównie azbest, PCB i inne), w celu umieszczenia ich w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Opolskiego.

Zobacz więcej:
DOCAbzest
Wersja XML