Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samospis - Uwaga Rolnicy

S A M O S P I S

 

Gminne Biuro Spisowe w Polskiej Cerekwi informuje, że od dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, pokój nr 16 ,w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku można dokonać samospisu.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu

77 4801460 lub 77 4801470.

Osoby udzielające wsparcia przy samospisie:

Urszula Golisz, Lucja Kuehnhardt.

 

Wersja XML