Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi

Dnia 27 czerwca 2008 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłosił przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia przedszkolne na poziomie parteru w Zespole Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wersja XML