Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenia rodzinne - okres zasiłkowy 2008/2009

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, iż można składać wnioski o świadczenia rodzinne.

 

Aby ubiegać się o świadczenia rodzinne należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi po wniosek.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2007 rok
 • dowód osobisty
 • akt urodzenia dziecka/dzieci
 • zaświadczenie ze szkoły
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • wyrok o zasądzonych alimentach
Wnioski złożone do 31 lipca 2008 r. będą wypłacane w m-cu wrześniu 2008 r., natomiast wnioski złożone w terminie poźniejszym będą wypłacane w m-cu październiku 2008 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy tutejszego ośrodka pod numerem telefonu: 077 487 65 27 w godzinach pracy.
Wersja XML