Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2008/2009

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 82 poz. 560) Wójt Gminy informuje, że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:
 
"Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2008/2009"
 
spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:
 
VEOLIA Transport Opolszczyzna Sp. z o. o.
ul. 24 kwietnia 2
47-200 Kędzierzyn - Koźle


Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML