Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy - etap II

Dnia 14 sierpnia 2008 roku Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy - etap II.


Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML