Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z konsultacji

PROTOKÓŁ

z konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz gminy Polska Cerekiew.

 1. Przedmiotem konsultacji był projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku”
 2. Termin konsultacji wyznaczono od 04.10.2021 r. do 18.10.2021 r.
 3. Przebieg konsultacji:

Program został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi poprzez podanie  do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Polska Cerekiew, informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem programu przeznaczonego do konsultacji, oraz formularzem zgłoszenia uwag i propozycji zmian.

 1. Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Gminy Polska Cerekiew nie zgłosiła propozycji do projektu programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Sporządził: inspektor Mariusz Pendziałek

Polska Cerekiew dn. 19.10.2021 r.

Wersja XML