Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI

Zgodnie z zapowiedziami z dniem 4 stycznia 2022 roku w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi rozpoczął funkcjonowanie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji.

Dyżury będą pełnione przez Radców Prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu w każdy wtorek w godz. 8.00 - 12.00 w pokoju nr 5 na parterze budynku Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.

Zapisy 


      
          <div class=

Wersja XML