Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkania konsultacyjne dotyczące Projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo!
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych
oraz Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego
Województwa Opolskiego!


Uprzejmie informuję, iż w dniu 31 marca 2009 r. w Sali Konferencyjnej „”Ostrówek” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu odbędą się spotkania konsultacyjne dotyczące „Projektu Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” przyjętego Uchwałą Nr 3009/2009 Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 10 marca 2009 r.

Informuję, iż Projekt Programu został zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl w zakładce organizacje pozarządowe.

Zapraszam do udziału w spotkaniach konsultacyjnych zainteresowanych przedstawicieli Podmiotów Programu (organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego województwa opolskiego) zgodnie z harmonogramem:

31 marca 2009 r.

godz. 8.30 – 10.30 – Podmioty Programu prowadzące działalność w obszarach:

godz. 11.00 – 13.00 – Podmioty Programu prowadzące działalność w obszarach:

godz. 13.30 – 15.30 – Podmioty Programu prowadzące działalność w obszarach:

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z Panią Izabelą Podobińską, Pełnomocnikiem ds. Organizacji Pozarządowych tel. 077/ 54 16 593.

 

Ewa Wróbel
Departament Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wersja XML