Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta sprzedaży samochodu pożarniczego

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje,

że posiada do sprzedaży samochód pożarniczy marki ŻUK A 151

 

 1. Dane identyfikacyjne pojazdu:

- marka: ŻUK A 151

- rodzaj pojazdu: samochód specjalny pożarniczy

- nr rejestracyjny: OK 27569

- rok produkcji: 1982

      - pojazd wycofany z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny. Wyposażenie

        pożarnicze zostało wymontowane (z negatywnym wynikiem badania technicznego

        pojazdu)

            - ubezpieczenie OC i NNW:  ważne do 31.12.2022 r.

 1. Cena:

     - 1500,00 zł. (brutto)

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

- inspektor Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi tel. 77 4801465

 1. Samochód można oglądać w Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie po uprzednim uzgodnieniu terminu z w/w inspektorem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
 2. Osoby zainteresowane kupnem samochodu proszone są o złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi (ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew) w terminie do dnia  15 czerwca 2022 r. do godz. 12.00

            Oferta winna zawierać:

          - imię i nazwisko/adres oferenta lub nazwę/adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba  

            prawna, nr telefonu

          - datę sporządzenia oferty

          - oferowaną cenę za samochód

 1. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Polska Cerekiew  dnia 02.06.2022 r.

 

 

Wersja XML