Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyróżnienie dla Gminy Polska Cerekiew

Gmina Polska Cerekiew otrzymała wyróżnienie na Opolszczyźnie w zorganizowanym przez Gazetę Prawną, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów Rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto.

Ranking wyróżnia samorządy, gdzie osiągane są największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. Podstawą przy dokonywaniu oceny są dane zgromadzone w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W przedsięwzięciu tym uwzględniane są wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki, ale także przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne.

Podczas uroczystości zorganizowanej we Wrocławiu dyplom wyróżnienia dla Gminy Polska Cerekiew odebrała Wójt Gminy - Krystyna Helbin.

Brak opisu obrazka

Wersja XML