Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2009/2010

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Polska Cerekiew w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2009/2010

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

VEOLIA TRANSPORT OPOLSZCZYZNA Sp. z o.o.

ul. 24 Kwietnia 2, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

inż. Krystyna Helbin

Wersja XML