Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad wdrożeniem projektu –Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo -Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn zmianami)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

Nadzór nad wdrożeniem projektu – Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo -Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

Biuro Usług Projektowych "INFO-PROJEKT" inż. Krzysztof Linek

ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML