Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapotrzebowanie na paliwa stałe

Zbieramy deklaracje dotyczące zapotrzebowania na paliwa stałe.

 

Gmina Polska Cerekiew przygotowuje się do dystrybuowania wśród mieszkańców gminy węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł brutto za tonę (orzech, groszek, miał). W związku z tym prosimy zainteresowanych mieszkańców o zgłoszenie wstępnego zapotrzebowania na konkretną ilość surowca.

Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy zgłosić w sekretariacie Urzędu Gminy Polska Cerekiew lub elektronicznie na adres ug@polskacerekiew.pl do 4 listopada do godz. 15:00. UWAGA! Termin składania wniosków zostaje wydłużony do 10 listopada 2022 roku!

Wniosek można pobrać poniżej lub w sekretariacie urzędu:

DOCXDeklaracja - zakup preferencyjny węgla.docx (14,84KB)
PDFdeklaracja-zakup-preferencyjny-wegla 1.pdf (960,50KB)

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup preferencyjny węgla! Złożenie jej jest jednak potrzebne do rozeznania, jak duże zapotrzebowanie na węgiel będzie w naszej gminie.

Zgodnie z projektem rządowej ustawy, gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w tym roku oraz kolejnych 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. Aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą w kolejnym etapie składali do gminy wniosek o zakup preferencyjny. Rozwiązanie będzie dostępne dla osób, które są uprawnione do otrzymania dodatku węglowego i nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Wersja XML