Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie - wgląd projektu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w sołectwach Polska Cerekiew i Ciężkowice wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
PDFObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu.pdf (210,50KB)
PNGZałącznik nr 1_7.png (480,96KB)
PNGZałącznik nr 1_6.png (506,50KB)
PNGZałącznik nr 1_5.png (432,66KB)
PNGZałącznik nr 1_4.png (550,16KB)
PNGZałącznik nr 1_3.png (524,09KB)
PNGZałącznik nr 1_2.png (618,77KB)
PNGZałącznik nr 1_1.png (430,08KB)
PDFPOŚ_PC_7terenów_mapa_20221228.pdf (8,05MB)
DOC2023 05 05POŚ_PC_7terenów_20230504.doc (1,74MB)
DOC2023 05 05 Projekt tekstu planu.doc (311,50KB)
DOC2023 05 05 Uzasadnienie do uchwały.doc (118,00KB)
 

Wersja XML