Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w 2010 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2010.

 

Zakres zadań obejmuje:

1. Upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2010 roku.

2. Ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości w 2010 roku.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu w 2010 roku.

 

Sczegółowa treść ogłoszeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML