Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Jednostki OSP Polska Cerekiew

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd OSP Polska Cerekiew

ma zaszczyt zaprosić 

członków OSP oraz mieszkańców

na Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki.


Zebranie odbędzie się w remizie OSP Polska Cerekiew przy ul. Karola Miarki 21

w dniu 06.02.2010 r. (tj. sobota) o godz. 16.00

 


Prezes Zarządu OSP Polska Cerekiew
Dariusz Wieczorek

 

Wersja XML