Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

Zawiadamia się mieszkańców gminy, że

XXVII Sesja Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

odbędzie się dnia 18 lutego 2010 r. o godz. 16:00

w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4.

  

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy o realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy o zaplanowanych i kontynuowanych inwestycjach w roku 2010.

5. Przyjęcie sprawozdania Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności za 2009 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2010 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla płn.- zach. Zakrzowa.

8. Podjęcie uchwały sprawie nabycia nieruchomości.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

10. Przyjęcie planu pracy Rady i Komisji na 2010 rok.

11. Przedstawienie wniosków z zebrań wiejskich.

12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości / 13 projektów /.

13. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Polska Cerekiew do rejestru Gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnienie w budżecie gminy Polska Cerekiew na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki.

15. Informacja radnego powiatowego z pracy Rady Powiatu.

16. Wolne wnioski.

Wersja XML