Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I

Stosownie do art. 92, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje

że w drodze postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.:

"Budowa Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie - etap I"

spośród złożonych ważnych ofert komisja dokonała wyboru - jako najkorzystniejszej oferty firmy:

 

IXO SERWIS Sp. z o.o.

ul. Piastowska 40

47-200 Kędzierzyn-Koźle

 

Pełna treść zawiadomienia dostępna jest w zakładce Przetargi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML