Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o głosowaniu pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Informuje się mieszkańców gminy, że w terminie do 10 czerwca 2010 r. można składać w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi, pok. nr 16 wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnictwa do głosowania mają:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:

 1. w dniu pierwszego głosowania (tzw. I tura wyborów);
 2. w dniu ponownego głosowania (tzw. II tura wyborów), jeżeli będzie ono przeprowadzone;
 3. w dniu pierwszego i ponownego głosowania.

Szczegółowe informacje o głosowaniu przez pełnomocnika można uzyskać w sekretariacie urzędu gminy, lub telefonicznie pod nr tel. 77 480 14 60.

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

 

Wersja XML