Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XII Międzynarodowa Szkoła Letnia

fundacja.jpegDom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wapierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu wraz z partnerami organizuje w okresie od 6 do 16 września 2010 roku XII Edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej pt. "Sytuacja mniejszości narodowych w Europie Środkowej i Wschodniej".

 

Tematyka projektu skupia się na zagadnieniach funkcjonowania mniejszości narodowych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w aspektach prawnych, kulturowych i społecznych, pielęgnowaniu odrębności oraz prawach i obowiązkach członków różnych mniejszości narodowych.

Projekt skierowany jest do młodych ludzi w wieku 19-30 lat (studenci i absolwenci szkół wyższych) głównie z krajów Europy Środkowej oraz Wschodniej. Wszystkie wykłady odbywać się będą w języku niemieckim.

Pierwszy tydzień Szkoły Letniej odbędzie się w Opolu. W trakcie trwania etapu opolskiego odbędzie się inaugracja XII edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej. Uczestnicy wezmą udział w szeregu wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych z terenu całej Europy.

Druga część Szkoły odbędzie się we Lwowie na Ukrainie. Współorganizatorem etapu lwowskiego jest Młodzież Mniejszości Niemieckiej we Lwowie. W trakcie trwania tej części przedsięwzięcia dla uczestników przygotowana jest seria wykładów na temat mniejszości narodowych w Europie Wschodniej, a także zwiedzanie Lwowa oraz okolic.

Koszty uczestnictwa dla wszystkich kandydatów wynoszą 200 PLN.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lipca 2010 r.

Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.domeuropejski.pl pod zakładką Sommerschule, lub pod numerem telefonu 77 423 28 88.

 

JPEGPlakat promujący Międzynarodową Szkołę Letnią (185,09KB)

Wersja XML