Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na budowę linii oświetlenia ulicy Traugutta w m. Wronin; gmina Polska Cerekiew

Dnia 4 października 2010 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na budowę linii oświetlenia ulicy Traugutta w m. Wronin; gmina Polska Cerekiew.

 

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi 2010 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML