Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, że osoby mające ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego mogą ubiegać się o pomoc finansową na miesiąc listopad i grudzień 2011 r.

Pomoc tą można uzyskać po złożeniu wniosku w tutejszym Ośrodku w terminie do 31.10.2011 r.

Wersja XML