Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Polska Cerekiew, dnia 21.01.2011 r.

GKM-71441-1/2011

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 2 przeznaczony do świadczenia usług medycznych.
Stan techniczny lokalu dobry.

Powierzchnia w/w lokalu wynosi 35,85 m2.

Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego do świadczeń usług medycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/72/2009 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 4,84 zł/m2 miesięcznie.

Postąpienie wynosi 10% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 lutego 2011 r. o godz. 12:00
w Sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00.

Informacje na temat przetargu udziela Irena Pytlik – inspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki gruntami tel. 77 480 14 75.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Wersja XML