Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Jednostki OSP Polska Cerekiew

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd OSP Polska Cerekiew

ma zaszczyt zaprosić 

członków OSP oraz mieszkańców

na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Jednostki.


Zebranie odbędzie się w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3

w dniu 06.02.2011 r. (tj. niedziela) o godz. 15:00

 


Prezes Zarządu OSP Polska Cerekiew
Dariusz Wieczorek

Wersja XML