Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Seminarium pt. „Historia zamku w Polskiej Cerekwi i koncepcja jego odbudowy”

Serdecznie zapraszam na seminarium pod tytułem

„Historia zamku w Polskiej Cerekwi i koncepcja jego odbudowy”

które odbędzie się dnia 22 marca o godz. 18:00

w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

 

Seminarium wygłosi

dr inż. arch. Maciej Małachowicz

Adiunkt Politechniki Wrocławskiej, rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki,

rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,

autor licznych prac badawczych z zakresu historii architektury

oraz 40 - tu artykułów, a także przeszło 250 projektów

z zakresu konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych zespołów i budowli.

Brak opisu obrazka

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

Wersja XML