Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

Dnia 19 maja 2011 roku

Wójt Gminy Polska Cerekiew

ogłosił

przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

 

Niezbędna dokumentacja dotycząca przetargu do pobrania w zakładce Przetargi 2011 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wersja XML