Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2012 rozstrzygnięte

Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2012.

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu w 2012 roku, oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych:

 

2. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2012 roku:

 

3. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy Polska Cerekiew w 2012 roku:

 

Wójt Gminy
Krystyna Helbin

Wersja XML