Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny konkurs na nazwę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie

polska_cerekiew_logo_male_2.jpegWójt Gminy Polska Cerekiew ponownie ogłosił konkurs na nazwę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej nazwy dla ośrodka nawiązującej do charakteru jednostki spełniającej jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną.

Każda chętna osoba może swoją propozycję z nazwą dla ośrodka zgłosić do dnia 30 września br. do godziny 15:00.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wysłanie w zamkniętej kopercie nazwę na adres: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, z dopiskiem "Konkurs na nazwę ośrodka w Zakrzowie", lub e-mailowo: .

Dla zwycięzcy przygotowano karnet o wartości 500 złotych na korzystanie z oferty ośrodka w Zakrzowie oraz udział w oficjalnym otwarciu ośrodka. Dodatkowych informacji udziela również: Piotr Kanzy, tel. 77 480 14 76, e-mail:.

 

Do pobrania:

PDFRegulamin konkursu (38,50KB)

PDFZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (21,18KB)

DOCZałącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (31,00KB)

PDFZałącznik nr 2 - oświadczenie (34,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie (32,50KB)

PDFZałącznik nr 3 - umowa o przeniesienie praw autorskich (31,00KB)

Wersja XML