Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi

Polska Cerekiew 28.11.2013 r.


GKM.7150.1.2013

 

 

Ogłoszenie
o ustnym przetargu nieograniczonym

 

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 11/2 z przeznaczeniem na zakład usługowy.
Stan techniczny lokalu – dobry

Powierzchnia w/w lokalu wynosi – 62,57m2

Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na zakład usługowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/81/2012 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 4,26 zł/m2 miesięcznie.


Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej .


Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2013 r. o godz.12:00 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-15:00.

Informacje na temat przetargu udziela Adrian Kasper – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, tel. 77 487 52 23.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Wójt Gminy
inż. Krystyna Helbin

 

Wersja XML